ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟ- ΤΗΤΑΣ 14 ΣΕΠ 2013  Η τρίτη κατολίσθηση που έγινε στο ορυχείο Μαυροπηγής τα τελευταία χρόνια, φέρνει και πάλι στην επικαιρότητα το φλέγον αυτό ζήτημα. Το πρώτο συμβάν στο ορυχείο έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2010. Ακολούθησε η κατολίσθηση του Απριλίου 2013 και πρόσφατα είχαμε ακόμα ένα σοβαρότατο συμβάν κατά το οποίο ένα τμήμα του ορυχείου μήκους 300 μέτρων αποσταθεροποιήθηκε και καταπλάκωσε μηχανήματα και ταινιοδρόμους αλλά ευτυχώς όχι εργαζομένους.