ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟ- ΤΗΤΑΣ 14 ΣΕΠ 2013  Η τρίτη κατολίσθηση που έγινε στο ορυχείο Μαυροπηγής τα τελευταία χρόνια, φέρνει και πάλι στην επικαιρότητα το φλέγον αυτό ζήτημα. Το πρώτο συμβάν στο ορυχείο έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2010. Ακολούθησε η κατολίσθηση του Απριλίου 2013 και πρόσφατα είχαμε ακόμα ένα σοβαρότατο συμβάν κατά το οποίο ένα τμήμα του ορυχείου μήκους 300 μέτρων αποσταθεροποιήθηκε και καταπλάκωσε μηχανήματα και ταινιοδρόμους αλλά ευτυχώς όχι εργαζομένους.

Από την έναρξη του φαινομένου του ρήγματος της Μαυροπηγής ήταν φανερό ότι η εμφάνιση του ρήγματος, η εξέλιξή του, το ορυχείο και ο τρόπος εκμετάλλευσής του από την πλευρά της ΔΕΗ είχαν αδιαμφισβήτητη σχέση. Επιπλέον και το τελικό πόρισμα της ομάδας του καθηγητή του ΑΠΘ κου Τσάπανου ήρθε να επιβεβαιώσει και τους πλέον επιφυλακτικούς. Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που πήρε το ζήτημα δεν έκανε αισθητή την παρουσία της στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, ενώ και η Περιφέρεια δεν συνέχισε την παρακολούθηση του φαινομένου με τις Τεχνικές της Υπηρεσίες. Ούτε οι διαδικασίες της απαλλοτρίωσης της Μαυροπηγής επιταχύνθηκαν από πλευράς ΔΕΗ αλλά και ουδείς ενημέρωσε τους κατοίκους του Τοπικού Διαμερίσματος της Μαυροπηγής για τους ενδεχόμενους κινδύνους από την συνεχιζόμενη εξορυκτική δραστηριότητα. Παρατηρώντας τις εικόνες από τους δορυφόρους στο διαδίκτυο, ακόμα και κάποιος χωρίς ειδικές γνώσεις θα διαπιστώσει ότι η κίνηση του εδάφους προς το ορυχείο είναι εύκολα αναγνωρίσιμη κι επιταχυνόμενη, όσο το ορυχείο αναπτύσσεται. Επιπλέον όλες οι πλευρές του Ορυχείου έχουν υποστεί κατολισθήσεις (άλλες μικρότερες και άλλες σοβαρότερες, όπως η πλέον πρόσφατη).
Η Δημοτική αρχή δεν εκμεταλλεύτηκε πλήρως την ειδική βαρύτητα του πορίσματος της ομάδας Τσάπανου με πιθανές δικαστικές διεκδικήσεις έναντι της ΔΕΗ, οι περιβαλλοντικοί όροι που έθεσε η ΔΕΗ για την ανάπτυξη του Ορυχείου πήγαν περίπατο και όλοι ευχαριστούν το Θεό για τη μη ύπαρξη τραυματισμού εργαζομένων και κατοίκων.
Τα ερωτήματα που εγείρονται είναι αμείλικτα:
-                    Ως πότε θα επαφίεται η ασφάλεια εργαζομένων και κατοίκων στην προστασία από το Θεό;
-                    Οι κάτοικοι του διαμερίσματος Μαυροπηγής ως πότε θα είναι όμηροι τέτοιου ελλιπούς προγραμματισμού εκ μέρους της ΔΕΗ; Εφόσον το ορυχείο είναι τόσο κρίσιμο για την αδιάλειπτη λειτουργία των θερμοηλεκτρικών σταθμών γιατί δεν προηγήθηκε η απαλλοτρίωση παρά καθυστέρησε χαρακτηριστικά;
-                    Οι εκλεγμένοι τοπικοί άρχοντες γιατί δεν διερεύνησαν την πιθανότητα δικαστικής διεκδίκησης των ζημιών που προκλήθηκαν σε κατοικίες και δημοτικές υποδομές;
-                    Γιατί δεν πιέστηκε η επιχείρηση ακόμη και με ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία ανθρώπινων ζωών;
-                    Γιατί το φαινόμενο των κατολισθήσεων δεν παρακολουθείται με ειδικό μετρητικό εξοπλισμό που διαπιστωμένα διαθέτει η ΔΕΗ;
-                    Γιατί δεν ζητείται από την πλευρά του Δήμου η παραχώρηση των στοιχείων που άπτονται της ασφάλειας του τοπικού διαμερίσματος;
-                    Μήπως με τη συζήτηση στις αίθουσες των δικαστηρίων για τις τιμές απαλλοτρίωσης, τους καθορισμούς των τιμών μονάδας και τις αναγνωριστικές αγωγές των πολιτών «έφυγε» η ευθύνη από την Αυτοδιοίκηση ή είναι μια τακτική «Πόντιου Πιλάτου»;
-                    Γιατί δεν απαιτείται από τη ΔΕΗ η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας που επιβάλλει τόσο η Εθνική όσο και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία; Η Δημοτική Αρχή δεν έχει έννομο και ηθικό συμφέρον να προστατεύσει τόσο τους πολίτες της όσο και την περιουσία της που πλήγεται από τα φαινόμενα αυτά; Προς τι αυτή η αυξημένη ανοχή;


Συμπερασματικά αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι κατολισθήσεις δεν είναι ένα παροδικό φαινόμενο και θα εξακολουθήσουν να παρατηρούνται όσο διαιωνίζεται η παρούσα κατάσταση με την προχειρότητα που το προσεγγίζει η ΔΕΗ καθώς και η Δημοτική Αρχή. Χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνσης, πολιτικής και διαρκής ενημέρωση όλων των πολιτών και των εμπλεκομένων φορέων καθώς και συνδυασμένη δράση ώστε να πραγματοποιούνται πλέον τα αυτονόητα!